Uslovi korištenja

Naručivanjem usluge ili korišćenjem iste direktno ili indirektno, slažete se sa ispod navedenim stavkama/članovima i pravnim odnosima.

Član 1. - Zasnivanje korisničkog odnosa

1.1. Korisnik naših usluga može biti bilo koje domaće ili strano fizičko i pravno lice. Koje prihvati da ispuni i pridržava se uslova za korištenje naših usluga.

Zahtjev za zasnivanje korisničkog odnosa podnosi se porudžbinama nekih od naših usluga.

1.2. Arentik ima pravo da korisniku ne isporuči uslugu do trenutka kada se uplata ne nađe na izvodu banke.

1.3. Sve usluge Arentik-a se plaćaju unaprijed-avansno.

1.4. U slučaju nepoštivanja ovih pravila, Arentik ima pravo da raskine korisnički odnos, odnosno prekine pružanje svojih usluga bez ikakve naknade.

Član 2. - Obaveze i prava Korisnika

2.1. Korisnik treba da poštuje vrijeme isteka usluge. Ukoliko korisnik želi da nastavi plaćanje i obnovi usluge, korisnik treba da nas obavijesti o tome.

2.2. Ukoliko se korisnik ne javi tri dana posle isteka usluge, Arentik ima pravo da suspenduje i prekine pružanje usluge korisniku.

Član 3. - Obaveze i prava Arentik-a

3.1. Arentik će obezbjediti resurse za nesmetan rad.

3.2. Ukoliko postoji problem u radu sa nekom uslugom koju nudimo, Arentik je dužan da otkloni problem u najkraćem mogućem roku.

Član 4. - Nepoštivanje odredbi i uvjeta

4.1. Svako nepoštivanje i neispunjavanje navedenih odredbi i uvjeta od strane korisnika će rezultirati prekidom suradnje i obustavom usluge.

Član 5. – Promjene

5.1 Arentik zadržava pravo da dodaje, briše ili mijenja bilo koji uvjet, bilo kad i bez prethodne najave.

5.2 Prihvaćanjem ovih uvjeta obavezujete se poštivati i pridržavati se istih.